Dicționar Explicativ Ilustrat al Limbii Române (DEXI)

Autori:
Eugenia Dima, Doina Cobeţ, Laura Manea, Elena Dănilă, Gabriela E. Dima, Andrei Dănilă, Luminiţa Botoşineanu.
Coordonator ştiinţific: Eugenia Dima
Coordonatori de proiect: Nicolae Guţanu, Iurie Bîrsa
Editura: Gunivas & Arc
An apariţie: 2007
Nr. pagini: 2280
Preț: 760 MDL

DEXI este un instrument modern de informare, deosebit de util şi eficient, care satisface exigenţele unui public larg, divers.

Autorii au valorificat dicţionarele apărute în spaţiul cultural românesc sau în alte ţări europene cu o bogată tradiţie lexicografică şi au îmbogăţit inventarul lexical al limbii române cu numeroase cuvinte intrate recent, mai ales în ultimele două decenii, pentru denumirea unor noi realităţi din politologie, sociologie, informatică, tehnologie, economie, medicină etc. Pentru o mai corectă definire, s-a apelat, în mai multe domenii, şi la consultanţa ştiinţifică a unor specialişti reputaţi.

DEXI este cel mai bogat dicţionar explicativ al limbii române apărut într-un volum, cuprinzînd un mare număr de cuvinte a căror structură conţine sensuri de bază, evoluţii semantice, valori stilistice, construcţii fixe (sintagme, locuţiuni, expresii, compuse), indicaţii gramaticale, ortografice, ortoepice, etimologice.

Autorii DEXI sînt în special cercetători ştiinţifici principali la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Ro­mâne, Filiala Iaşi, şi cadre didactice de la Universitatea „Al. I. Cuza”.

DEXI include opt planşe color și 2 085 imagini alb-negru.

PREFAȚA Dicționarului Explicativ Ilustrat al Limbii Române (în format PDF).

Dicționarul Explicativ Ilustrat în cifrele statisticii

Cuvinte-titlu

Articole redactate

Etimologii

Imagini alb-negru