Dicționare

Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Editată cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Autor: Mihai Cimpoi
Editor: Nicolae Guțanu
Anul apariţiei: 2018
ISBN: 978-9975-3160-2-6
Nr. pagini: 800 pag.

O lucrare, dar, vastă, primejdios de vastă, îndrăzneaţă, o lucrare necesară. Ea apare în cultura română într-un moment în care Eminescu este disputat, zgomotos şi inutil, de detractorii de serviciu şi zelatorii de serviciu, deopotrivă de înverşunaţi şi aberanţi… Mihai Cimpoi îi primeşte pe toţi, am sentimentul, cu spiritul lui lucid şi drept, cu înţelepciunea lui de basarabean din clasa lui C. Stere şi cu sufletul lui, cum am zis mai înainte, de nobil răzeş, profund, trecut prin multe, păţit, hârşit de o istorie brutală.
Eminescu este pentru toţi cei care gândesc ca el nu numai un mare poet, dar şi un stâlp de rezistenţă al spiritualităţii naţionale. Dicţionarul pe care l-a alcătuit vine să reconfirme acest punct de vedere, după mine, just, pentru că el exclude atât vanităţile şi rătăcirile localismului orb, cât şi cosmopolitismul arogant şi represiv faţă de miturile spiritualităţii naţionale.

Acad. Eugen Simion

Din ecourile critice la prima ediție:

„…Mi se pare că Mihai Eminescu. Dicționar enciclopedic, deocamdată, operă-unicat în cultura noastră, este destinată cititorilor de toate vârstele, de la elev până la specialist. Autorul reține esențialul în toate articolele dicționarului, satisfăcând exigențile unei lucrări enciclopedice, dar nuanțând acolo unde este nevoie și formulând punctul de vedere propriu, criticul arătându-se mai viu decât furnizorul de informații.”

Theodor Codreanu

“Un capitolo fundamentale per la storia della critica emineschiona e stato compiuto da Mihai Cimpoi, eminente studioso moldavo, con il suo Mihai Eminescu. Dicționar Enciclopedic (Ed. GUNIVAS, Chișinău – Republica Moldova, 2012). Si tratta di un dizionario enciclopedico sull’dutore piu importante del-1’800 in linqua romena e di certo uno dei romantici piu relevanti d’Europa.”

Giuseppe Manitta (Italia)

„Prins în mrejele atâtor proiecte, Mihai Cimpoi a lansat și un important Dicționar Enciclopedic Eminescu (Editura GUNIVAS, 2012), un dar făcut culturii noastre (să recunoaștem cu inevitabile lacune și omisiuni, reparate din mers), o inițiativă “primejdios de vastă”, cum sublinia, în Cuvântul-înainte Eugen Simion.”

Adrian Dinu Rachieru

„Mihai Eminescu. Dicționar Enciclopedic este un instrument de lucru capabil să ne orienteze, fără riscuri, în cosmosul eminescian pentru a cunoaște dimensiunea unui mit, parte a tezaurului spiritual românesc.”

Florian Copcea

„Mihai Eminescu. Dicționar Enciclopedic este opera unui exeget de care însuși Poetul ar fi mândru, o lucrare care se înscrie în pantheonul culturii române…”

Tudor Nedelcea

DICȚIONAR GENERAL DE SINONIME AL LIMBII ROMÂNE (DGS)

Editor: Nicolae Guţanu
Autori:
Doina Cobeţ, cercetător ştiinţific principal – Iaşi, doctor în filologie, Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române;
Laura Manea, cercetător ştiinţific principal – Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi, doctor în filologie, Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române
Nr. pagini: 2080
Anul apariției: 2013
ISBN: 978-9975-4260-9-1

Dicţionarul general de sinonime al limbii române (DGS), prin numărul mare de cuvinte luate în studiu (74 673), depăşeşte ca volum toate celelalte lucrări lexicografice de acest gen apărute până în prezent. Autoarele şi-au propus să prezinte, pe de o parte, bogăţia sinonimică a limbii române în toate compartimentele ei, aplicând criteri noi şi o concepţie proprie în tratarea lexico-semantică a materialului lingvistic, pe de altă parte, transformările care s-au produs în sinonimia românească, ca urmare a evoluţiei ştiinţelor şi tehnicii, dar şi a schimbărilor ce au avut loc în realităţile economice şi socioculturale româneşti în ultimele decenii. Dicţionarul se adresează publicului larg, specialiştilor, cercetătorilor, studenţilor, elevilor şi altor categori socioprofesionale, dar ş. celor care doresc să-şi însuşească ma uşor limba română.

DICŢIONAR EXPLICATIV ILUSTRAT AL LIMBII ROMÂNE (DEXI)

Coordonator de proiect: Nicolae Guțanu
Autori:
Eugenia Dima, Doina Cobeţ, Laura Manea, Elena Dănilă, Gabriela E. Dima, Andrei Dănilă, Luminiţa Botoşineanu.
Coordonator ştiinţific: Eugenia Dima
Editura: Gunivas & Arc
An apariţie: 2007
ISBN: 978-9975-908-04-7
Nr. pagini: 2280

DEXI este cel mai bogat dicţionar explicativ al limbii române apărut într-un volum, cuprinzînd un mare număr de cuvinte a căror structură conţine sensuri de bază, evoluţii semantice, valori stilistice, construcţii fixe (sintagme, locuţiuni, expresii etc.), indicaţii gramaticale, ortografice, ortoepice, etimologice). Conţine 113 893 cuvinte-titlu, 101 805 articole, 12 088 semnalări, 191 384 sensuri, 154 648 construcţii fixe, 168 679 etimologii, 469 surse, 53 734 citate, 2 085 imagini alb-negru, 8 planşe color.

DICŢIONAR ROMÂN-RUS
Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită.

Autori: Prof. dr. Cheorghe Bolocan, Tatiana Medvedev, Tatiana Voronţova
Categorii: dicţionare
Editura: Gunivas & Arc
An apariţie: 2005
ISBN: 978-9975-908-47-0
Nr. pagini: 1510
STOC EPUIZAT

Dicționarul român-rus (autori: prof.dr. Gh. Bolocan, T. Medvedev, T. Voronțova) apare în ediție revăzută și adăugită, cu respectarea principiilor lexicografice adoptate la prima ediție (care conținea aproximativ 60 000 de cuvinte-titlu).

Lexicul general al limbilor română și rusă s-a îmbogățit, cantitativ și calitativ, foarte mult în ultimele decenii. Un mare număr de cuvinte cu circulație inițial restrânsă a depășit limitele domeniilor de origine și a intrat în câmpul larg interdisciplinar. Totodată, fondul lexical de bază al limbii române s-a extins în urma împrumutării cuvintelor străine și a funcționării capacității firești de derivare a limbii.

În procesul elaborării prezentei ediții, a fost revizuit conținutul dicționarului, eliminându-se cuvintele prea puțin cunoscute și utilizate în prezent, dar păstrându-se un număr considerabil de arhaisme, istorisme și regionalisme, ceea ce va permite utilizarea dicționarului ca instrument de lucru la lectura atât a textelor contemporane, cât și a operelor clasice ale literaturii române sau a altor texte mai vechi.

Lucrarea a fost completată cu noi cuvinte, selectate din Dicționarul explicativ al limbii române (Ed. Univers Enciclopedic, București, 1998), Dicționar enciclopedic ilustrat (Ed. Cartier, Chișinău, 1999), Dicționar de cuvinte recente (Ed. Logos, București, 1997) și din alte surse lexicale.

Realizarea sintagmatică a elementelor lexicale este ilustrată în locuțiuni, expresii frazeologice, proverbe, zicători etc. Mențiunile lexicografice indică domeniile de utilizare a cuvintelor, circulația lor în spațiu și în timp, straturile și stilurile din care fac parte.

Ca și în prima ediție, pentru fiecare verb românesc (în calitate de cuvânt-titlu) se înregistrează și indicațiile privind aspectul verbelor rusești corespunzătoare ca sens.

Articolele lexicografice corespunzătoare celor aproximativ 13 000 cuvinte-titlu noi introduse în urma reviziei au fost elaborate de dr. А. Ciobanu-Tofan, N. Plăcintă, dr. А. Zgardan-Crudu.

DICŢIONAR RUS-ROMÂN
Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită.

Autori: Prof. dr. Cheorghe Bolocan, Elena Şodolescu-Silvestru, Tatiana Voronţova
Categorii: dicţionare
Editura: Gunivas & Arc
An apariţie: 2004
ISBN: 978-9975-908-46-2
Nr. pagini: 1646
STOC EPUIZAT

Dicționarul rus-român apare în ediție revăzută și adăugită, cu respectarea principiilor lexicografice adoptate la prima ediție.

Dicționarul conține circa 78 000 de cuvinte-titlu și circa 150 000 de definiții lexicografice. Lexicul general al limbilor rusă și română s-a îmbogățit foarte mult în ultimele decenii. Un mare număr de cuvinte cu circulație restrânsă, considerate până nu demult ca aparținând unor sfere tehnico-științifice, au depășit limitele domeniilor de origine și au intrat în câmpul larg interdisciplinar. Totodată, fondul lexical de bază al limbii ruse s-a extins considerabil în urma împrumuturilor și a capacității firești de derivare a limbii.

În procesul elaborării prezentei ediții, a fost revizuit conținutul dicționarului, eliminându-se cuvintele mai puțin utilizate în prezent, dar păstrându-se un număr considerabil de istorisme, arhaisme și regionalisme, ceea ce va permite utilizarea dicționarului ca instrument de lucru atât la lectura textelor contemporane, cât și a textelor mai vechi.

Lucrarea a fost completată cu noi cuvinte, încetățenite în limba rusă literară pe parcursul ultimilor ani, cu termeni din domeniul religiei, medicinei populare, astrologiei etc. Dicționarul conține elemente lexicale din toate straturile funcțional-stilistice și istorico-etimologice ale limbii ruse contemporane. Principiul de bază al elaborării prezentei ediții se rezumă la selectarea cuvintelor în funcție de frecvența utilizării lor în texte literare și de popularizare a științei, publicistice și în vorbirea colocvială.

Realizarea sintagmatică a elementelor lexicale este ilustrată în locuțiuni, expresii frazeologice, proverbe, zicători etc. Mențiunile lexicografice indică domeniile de utilizare a cuvintelor, circulația lor în spațiu și în timp, straturile și stilurile funcțional-stilistice din care fac parte.

La traducerea cuvintelor din limba rusă în limba română a fost urmat principiul congruenței, fiind date traduceri, nu explicații, cu excepția cazurilor în care limba română nu dispune de echivalente lexicale corespunzătoare.

Ca și în prima ediție, o atenție deosebită s-a acordat unor probleme de gramatică, cum ar fi recțiunea verbelor și aspectul verbal.

Autorii dicționarului vor fi recunoscători tuturor celor care vor binevoi a le face cunoscute observațiile și sugestiile lor în vederea unei viitoare ediții.

DICŢIONAR ROMÂN-RUS-ROMÂN

Coordonator: Alina Ciobanu-Tofan
Categorii: dicţionare
Editura: Gunivas & Arc
An apariţie: 2002
Nr. pagini: 1264
STOC EPUIZAT

 Dicţionarul român-rus cuprinde 42 000 de articole, 97 000 de definiţii lexicografice. Dicţionarul rus român cuprine circa 48 000 de articole, 114 000 de definiţii lexicografice. Este destinat traducătorilor, cercetătorilor ştiinţifici, profesorilor, studenţilor şi elevilor.

 DICŢIONAR TEHNIC RUS-ROMÂN

Coordonator: Horia Zava
Categorii: dicţionare
Editura: Gunivas & Arc
An apariţie: 2004
ISBN: 978-9975-908-45-4
Nr. pagini: 1176

Dicţionarul tehnic rus-român cuprinde 146 720 de termeni ştiinţifici şi tehnici. Conţinînd un sistem terminologic foarte bogat lucrarea cuprinde atît termeni din domenii consacrate şi discipline ştiinţifice, cît şi termeni din domenii care au avansat vertginos în ultimul sfert al secolului trecut, cum sînt automatica, informatica, cosmonautica etc. Prezentul Dicţionar este un instrument modern şi practic de documentare ştiinţifică.

DICŢIONARUL LITERATURII ROMÂNE DE LA ORIGINI PÂNĂ LA 1900

Ediţia a II-a
Categorii: dicţionare
Editura: Gunivas & Editura Academiei Române
An apariţie: 2002
ISBN: 978-9975-908-13-6
Nr. pagini: 1024

Dicţionarul realizează o sinteză de amploare asupra literaturii, esteticii, criticii şi istoriei literare româneşti.

DICȚIONAR-ÎNDRUMAR DE TERMENI LINGVISTICI
RUS-BULGAR-ROMÂN

Autori: Maria Pâslari, Evdokia Soroceanu, Tatiana Șarșov
Categorii: dicţionare
Editura: Gunivas
An apariţie: 2014
Nr. pagini: 328

„Dicţionarul-îndrumar de termeni lingvistici”, propus de autori, este un suport le- xicografic ce include termeni lingvistici din limba bulgară, limba română şi cea rusă. Este structurat în trei părţi, fiecare din ele constituind, de fapt, un dicţionar separat cu propriile limbă-sursă şi limbă-ţintă.

Structura dată este condiţionată de apartenenţa limbilor vizate la diferite familii de limbi, precum şi la diverse grupuri tipologice (flexionare, analitico-sintetice). Chiar dacă fondul principal al terminologiei lingvistice îşi găseşte corespondente în toate lim- bile, totuşi fiecare limbă dispune şi de un inventar propriu de termeni ce reflectă parti- cularităţile sistemului ei.

Lucrarea este elaborată după principiul dicţionarelor ideografice (tematice) şi poate fi utilizat şi ca un ghid în care, prin intermediul termenilor lingvistici, este prezentat întreg sistemul acestor limbi la toate nivelurile lor.

Dicţionarul de termeni lingvistici este destinat profesorilor, elevilor, studenţilor de la specialităţile filologice, precum şi filologilor care sunt preocupaţi de lingvistica comparată.

Autorii