Poezia simbolistă
românească

Antologie

Studiul introductiv al antologiei elaborate de Luminița Bușcaneanu este o expunere amplă, cu pasiune și rigoare academică, a acestui curent artistic și literar. Care este recuzita estetică a simbolismului, care a fost parcursul istoric al acestui curent, cum mai pot fi citiți astăzi poeții simboliști români, care sunt esențele tari ale poeziei lor – iată căteva probleme abordate în acest studiu. Autoarea a ținut să prezinte plenar recuzita simbolistă: simbolul, analogia, corespondențele, sinestezia, sugestia, vagul, nuanța, clarobscurul, memoria mitologizanta, pentru „reconfigurarea realului”  și re-crearea prezentului.

Nina Corcinschi

Mihai Eminescu.
Opera completă
în 8 volume

Finele anului 2020 vine cu o veste bună:
a văzut lumina tiparului cea de a III-a ediție a Operelor marelui Mihai Eminescu, ediție îngrijită de reputatul eminescolog, acad. Mihai Cimpoi.

Tiberiu Dianu.
Citizen in Trumplandia

Nationalist populism in America

Am intrat în noul an cu o apariție editorială deosebită. Este vorba de volumul de publicistică a jurnalistului/publicistului român Tiberiu Dianu, stabilit la Washington de mai mulți ani. Lucrarea, publicată în original în limba engleză în multiple ediții internaționale, apare în traducerea și adaptarea autorului.

 

Tiberiu Dianu.
Cetățean în Trumplandia

Populismul naționalist în America

Dicționar general de sinonime

Dicţionarul general de sinonime al limbii române (DGS), prin numărul mare de cuvinte luate în studiu (74 673), depăşeşte ca volum toate celelalte lucrări lexicografice de acest gen apărute până în prezent.

Dicționar Explicativ Ilustrat (DEXI)

Dicționarul Explicativ Ilustrat al Limbii Române (DEXI) este un proiect comun al editurilor Gunivas și ARC.

Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu

Semnat de acad. Mihai Cimpoi, Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu (prima ediție) a luat premiul USM pentru anul literar 2013, compartimentul ”Critică literară și istorie literară”.

Xenia, prima poetă română

Xenia Iordachi Hagiu, călugăriță de la Mănăstirea Agapia, este recunoscută drept prima poetă română. Volumul „Stihuri”, ediție îngrijită de Eugenia Dima, este bazat pe un manuscris autograf din 1826.

Eminescu. Opera poetică

Ediţia de faţă, menită să completeze Colecţia AETHRA, a coincis, printr-o fericită împrejurare, cu aniversarea a 125-a de la publicarea nemuritorului poem Luceafărul, în Almanahul Societăţii Academice Social-Literare „România Jună” (aprilie 1883).
Integrala Eminescu, realizată la Editura „Gunivas” în 2001 și încununată cu Premiul pentru Excelență Redacțională la Târgul Internațional de Carte „Bookarest – 2002”, rămâne deocamdată unica ce include întreaga operă literară și publicistică, traducerile, corespondența, precum și însemnările cu caracter personal.
Mihai Cimpoi

academician

Editura „Gunivas” în persoana domnului Nicolae Guțanu, director-fondator, după ce a scos de sub tipar o serie întreagă de dicționare importante, editând acest vast Dicționar de Sinonime al Limbii Române, a făcut pentru cultura noastră mai mult decât o Academie întreagă.
Andrei Țurcanu

doctor habilitat, Institutul de Filologie al AȘM

„Gunivas” — editura care știe să facă dicționare bune

La acest compartiment avem cele mai diverse dicționare: bilingve, explicative, de specialitate etc.