SKU: 978-9975-908-72-6 Categorie:

Mihai Eminescu. Opera completă în 8 volume

790,00 lei

Mihai Eminescu. Opera completă în 8 volume

Descriere produs

NOTĂ LA EDIŢIA A III-a

Trăim o oră a dialogului valorilor care are loc la scară europeană și mondială.

Într-un atare dialog ne-am angajat, indiscutabil, și cu Eminescu, cel care, la 1870, vorbea despre necesitatea constituirii unei Ligi Spirituale Europene, care să armonizeze interesele continentale cu cele speciale (naționale).

Personalitatea sa europeană, remarcată încă de Maiorescu, a căpătat contururi noi și ferme în lumina imperativelor timpului nostru integrator și totodată dătător de  certitudine identitară. Ea s-a reactualizat în ciuda încercărilor demolatoare și a îndemnurilor insinuate de a ne lepăda de Eminescu pentru a ne europeniza mai repede.

În 1939 Camil Petrescu trecea în revistă temeiurile admirațiilor variate și reactualizate pentru opera marelui poet: armonia eminesciană, unică în spiritualitatea românească, geniul gânditorului politic care a scuturat pătrunzător structurile românești și a văzut limpede esențele naționale, intraductibilitatea, puterea de demiurg de ordin mitologic. „Prin el poporul român devine poet realizat în carte”, conchidea autorul Patului lui Procust.

Eminescu rămâne constant, în țară și în afara frontierelor ei, Biblia lucrătoare a tuturor românilor. Pentru românii basarabeni este, în etapa Renașterii lor, chiar o Biblie luptătoare.

În răstimpul care a trecut de la prima ediție e Integralei Eminescu, realizată la Editura „Gunivas” în 2001 și încununată cu Premiul pentru Excelență Redacțională la Târgul Internațional de Carte „Bookarest–2002”, opera sa a cunoscut noi și noi reeditări însă ediția noastră rămâne deocamdată unica ce include întreaga operă literară și publicistică, traducerile, corespondența, precucm și însemnările cu caracter personal rămase în manuscrise și se adresează cititorului de orice nivel de pregătire intelectuală și prin respectarea fidelă a structurii muzicale a operei sale.

Edițiile anterioare epuizându-se, apare  – iată – necesitatea de a relua într-o ediție nouă, pe care ne-o pune la îndemână Editura „Gunivas”, ce a avut inspirata idee de a o realiza.

Acad. Mihai Cimpoi

8 octombrie 2020

Informație adițională

Greutate 7,2 kg
Dimensiuni 21 × 14 × 35 cm