SKU: 978-9975-3012-6-8 Categorie:

Constantin Stere. În preajma revoluției. Vol. I și II

350,00 lei

Constantin Stere. În preajma revoluției. Vol. I și II

Descriere produs

Ediție prefațată de acad. Eugen Simion, postfațată și îngrijită de acad. Mihai Cimpoi.

Autor: Constantin Stere
Categorii: roman
Editura: Gunivas
An apariţie: 2016
ISBN: 978-9975-3012-6-8
ISBN: 978-9975-3012-8-2
Nr. pagini: două volume a câte 1304 pag.

Calitatea de român basarabean, invocată frecvent în discursurile sale, nu-i permite nicio șovăire în promovarea și păstrarea idealului național. Pierderea oricărei părți din patrie însemna, pentru el, prăbușirea în neant, pe care el a înfruntat-o, cu eroism, în timpul detenției siberiene.

* * *

În spiritul tradiției moldavo-basarabene impusă de Cantemir, Milescu Spătarul, Hasdeu, Constantin Stere își cultivă o personalitate supra-dimensionată titanian, modelată în spiritul „conștiinței generale” și „voinței generale” a omenirii despre care vorbește în încercări filosofice. O atare personalitate de excepție trebuie să reconstituie rânduiala morală a lumii, să direcționeze totul spre idealurile și scopurile morale, spre bazele raționale în acord cu năzuințele ideale ale omenirii.

Acad. Mihai CIMPOI

Talentul său epic, puternic, pregătit să întâmpine marile spații geografice, cu pitorescul, dar și neprevăzutul lor pentru un spirit european, talentul lui, zic, se bizuie pe puterea de pătrundere a unui moralist de tip mesianic […]; un moralist de forță, asociat cu un sociolog și un istoric informat.

* * *

Viața pe „barjaua“ ce-i duce spre locuri uitate de lume, comunitatea surghiuniților politici din Curgan, Turinsc, Tobolsc, prezentarea diverselor seminții, relațiile dintre țăranii siberieni și vagabonzii profesioniști („varnacii“), descrierea, apoi, succesivă a tăcutei și misterioasei taiga dovedesc un mare spirit contemplativ.

Acad. Eugen SIMION

Informație adițională

Greutate 3,8 kg
Dimensiuni 21 × 14 × 10 cm